Greyhawk Expedition

historien så langt

Party at Start:

Luxor Warlock/Figther

Kenshin Monk/Ninja

Hoshio Cleric/Figther

Eventyrerne møtes under festelighetene i byen Brindinford sammen slåss de mot og bekjemper drømmeren, etter å blitt feiret og belønnet som heleter forlater de byen via en portals om skal lede dem til Greyhawk men da de er fremme på den andre siden er de kommet til feil sted, de er kidnappet til et ukjent tårn i et ukjent område (fylles inn senere)

((Her skal historien komme mye mer detaljert senere)) Etter å ha kjempet seg igjennom tårnet klarer de ved et lykke treff å unslippe eksplosjonen og blir til og med sendt til det forrige bestemmelses stedet, nemmelig Greyhawk.

// PS: Quick Refference for formaterings regler: http://redcloth.org/hobix.com/textile/quick.html

Comments

Mazetar

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.